Site Overlay

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou postaveny tak, aby zaručily spokojenost a rovnost na straně organizátorů i účastníků.

Účastníkem je každý uživatel, který se přihlásí na akci, pořádanou neziskovou organizací The MÚZY (dále jen „akci“ ) a uhradí požadovanou cenu.

Provozovatelem www.themuzy.cz je: The MÚZY, z.s. IČ: 07950730

Účastník svým přihlášením a následně svou účastí na akci, pořádanou The MÚZY, z.s., souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

Platba

Svou účast potvrzuje účastník zaplacením akce. Cenu uhradí účastník na účet na základě zaslaných platebních údajů mailem.

Jestliže nedojde k uskutečnění akce, mohou účastníci požádat o navrácení finančních prostředků nebo se mohou zúčastnit další plánované akce spolku The MÚZY, případně se domluvit i na jiném řešení.

Jestliže účastník zaplatí za akci předem, a nezúčastní se ho, není organizátor povinen cenu za akci vracet.

Storno podmínky

Koncerty

Po zakoupení vstupenky na koncert, lze platbu vrátit pouze tehdy, pokud se koncert neuskuteční z důvodů vzniklých na straně pořadatele (avšak např. nepřízeň počasí není důvodem pro nekonání koncertu, případně koncert je možné umístit do krytého prostoru) .

Workshopy, semináře, kurzy

Odhlásí-li se účastník DO 30 dnů před začátkem Akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět. 

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 30 dnů platí storno poplatek 1200 Kč.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník.

Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za akci se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na akci, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků akce, nebo ho na akci nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. V tomto případě bude poplatek za akci navrácen.

Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

Účastník bere na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem a že má povinnost osobní údaje poskytnout, aby mu nezisková organizace The MÚZY jako poskytovatel služeb mohla řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je nezisková organizace The MÚZY jako poskytovatel služeb oprávněna bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.

Reklamace

V případě reklamací se prosím obraťte na e-mail info@themuzy.cz

Změna obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. O zásadních změnách bude provozovatel informovat s předstihem na kontaktní e-mail.

Změna obchodních podmínek nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na www.themuzy.cz.

Obchodní podmínky jsou platné v tomto znění od 1. 9. 2021