Site Overlay

O projektu Kokopelli

…Kokopelli prý kdysi dávno chodíval od vesnice k vesnici, hrál na flétnu a přinášel lidem naději ze znovupřicházejícího jara. S ním přicházela radost, hudba a tanec. V pytli na zádech nosil nové písně, semínka k zasazení a barevnou duhu.

Projekt Kokopelli byl vytvořen se záměrem rozšíření hudebních obzorů v alternativním hudebním světě a k podpoře rozvoje hudební kreativity.

Pozvání přijali tři skvělí hudebníci – Beata Hlavenková (Česko), Maok (Slovensko) a Signe Maria LindstrØm (Dánsko).

Každý z umělců zrealizuje večerní koncert a k tomu také hudební workshop, zaměřen na hudební kreativitu. V rámci workshopů bude prostor hudebně tvořit a překračovat své hranice. Mnozí z nás mají díky necitlivé kritice rodičů či učitelů hudební výchovy znemožněn přístup k vlastním tvůrčím schopnostem. Setkání s umělcem při praktické ukázce jeho tvorby může být velmi inspirativní a obohacující.

Program projektu